Accessibility Tools

Įstaigos struktūra

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2024-06-27 įsakymu Nr. SV(77)-17(1.2) patvirtinta Švietimo paslaugų centro struktūros schema:

SPC strukturos schema 2024

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2024-06-27 įsakymu Nr. SV(77)-17(1.2) patvirtintas Švietimo paslaugų centro pareigybių sąrašas:

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 1. Direktorius – 1;
 2. Direktoriaus pavaduotojas -1;
 3. Vyriausiasis buhalteris -1;
 4. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas – 1;
 5. Juristas – 0,5;
 6. Viešųjų pirkimų specialistas – 0,5;
 7. Ekonomistas – 1;
 8. Vyresnysis buhalteris – 13;
 9. Vyresnysis specialistas – 5;
 10. Informacinių technologijų specialistas – 1;
 11. Santechnikas – 1;
 12. Vairuotojas – 1;
 13. Valytojas – 1.

      IŠ VISO: 28