Accessibility Tools

Teikiamos paslaugos Įstaigoms

Švietimo paslaugų centras pagal pasirašytas su Įstaigomis sutartis:

  • teikia Įstaigoms finansinės apskaitos tvarkymo paslaugas;
  • rengia ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka;
  • vykdo viešuosius pirkimus Įstaigoms kaip Šiaulių rajono sektorinė CPO;
  • teikia Įstaigoms ūkines-technines paslaugas.