Accessibility Tools

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo teisės aktai

Atnaujinta 2024-03-15

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITĮ: 
ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS DOKUMENTAI:
  • Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas – Švietimo paslaugų centras nerengia norminių teisės aktų ar jų projektų ir antikorupcinio vertinimo neatlieka.
  • Patvirtinta Pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis – Švietimo paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas.
Korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimai – Švietimo paslaugų centre korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų nėra nustatyta.