Accessibility Tools

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektų teisės Švietimo paslaugų centre įgyvendinamos pagal Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centre tvarkos aprašą, patvirtintą 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. SV(77)-15(1.2) ir asmens pateiką nustatytos formos prašymą:

Raštu pasirašytus prašymus galite pateikti adresu Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas.

Elektroniniu parašu pasirašytus prašymus galite pateikti elektroniniu paštu bdar@ srspc.lt

arba per elektroninių pranešimų ir dokumentų pristatymo fiziniams ir juridiniams asmenims informacinę sistemą E. pristatymas.