Accessibility Tools

Asmens duomenų apsauga

Švietimo paslaugų centras kaip duomenų valdytojas pagal įstatymus yra įpareigotas tvarkyti asmens duomenis užtikrinant duomenų valdytojo savarankišką funkcionavimą (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas). Švietimo paslaugų centras asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir kitų asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Švietimo paslaugų centro direktoriaus įsakymais patvirtinti duomenų saugos dokumentai:

Švietimo paslaugų centro juristė Neringa Bartulienė (mob. +370 604 78 654, el. p.  srspc.juristas@ gmail.com) užtikrina asmens duomenų teisinę apsaugą Švietimo paslaugų centre, prižiūri teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įgyvendinimą Švietimo paslaugų centre.