header herbas SPC

2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis

Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiems

Švietimo paslaugų centras teikia paslaugas pagal su ugdymo įstaigomis pasirašytas sutartis:

 • teikia buhalterinės apskaitos paslaugas:
  - vykdo įstaigų patvirtintą apskaitos politiką;
  - tvarko įstaigoms skirtų asignavimų buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
  - sudaro finansines ataskaitas ir biudžeto vykdymo ataskaitas vadovaujantis norminiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos ir administracijos direktoriaus nustatyta tvarka ir terminais pagal patvirtintas formas;
  - apskaičiuoja įstaigų darbuotojams atlyginimus, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir kt. pagal įstaigų ir švietimo įstaigų pateiktus duomenis;
 • organizuoja ir vykdo konkursus, apklausas įstaigoms reikalingų paslaugų, darbų ir prekių pirkimui, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
 • konsultuoja įstaigų vadovus dėl viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimo;
 • organizuoja įstaigų statinių ir inžinerinių sistemų avarijų šalinimą bei remontą;
 • teikia maisto technologo paslaugas:
  - sudaro perspektyvinius valgiaraščius;
  - naujų patiekalų receptūras ir aprašo jų gamybos technologijas;
  - vykdo gaminamų patiekalų kokybei keliamų reikalavimų užtikrinimo įstaigose stebėseną ir analizę;
 • vykdo rajono mokinių pavėžėjimo organizavimo stebėseną, teikia siūlymus dėl mokinių pavėžėjimo sąlygų gerinimo, koordinuoja mokyklinių (geltonųjų) autobusų racionalų panaudojimą;
 • teikia paslaugas, susijusias su mokymo priemonių, vadovėlių, grožinės literatūros ir mokyklinės dokumentacijos apskaita;
 • teikia pagalbą įstaigų vadovams ūkinės techninės veiklos klausimais;
 • pagal Steigėjo nustatytas kainas teikia atlygintinas paslaugas;
 • teikia Savivaldybės administracijos direktoriui duomenis apie įstaigų finansinę veiklą;
 • vykdo ir kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

SMSM logo

E valdzia

Praneškite apie korupciją

emokykla logo

Tinklas

nacionalinis egzaminu centras logo


ITC

litnet logotipas

Aikos

UgdymoPC

vaiku priemimo IS

Musu darzelis logo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145797046.
Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių r.; tel.: (8 41) 39 94 15 / 52 03 69, mob. 8 682 23 190; e. paštas srspc@siauliuraj.lt