Accessibility Tools

Įstaigos struktūra

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2024-01-05 įsakymu Nr. SV(77)-1(1.2) patvirtinta

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪROS SCHEMA

SPC strukturos schema 2024

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2024-01-05 įsakymu Nr. SV(77)-1(1.2) patvirtintas

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

 1. Direktorius – 1;
 2. Direktoriaus pavaduotojas -1;
 3. Vyriausiasis buhalteris -1;
 4. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas – 1;
 5. Juristas – 1;
 6. Ekonomistas – 1;
 7. Vyresnysis buhalteris – 13;
 8. Vyresnysis specialistas – 5;
 9. Informacinių technologijų specialistas – 1;
 10. Santechnikas – 1;
 11. Vairuotojas – 1;
 12. Valytojas – 1.

      IŠ VISO: 28