SPC logotipas

 home map brille

Įstaigos struktūra

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2022-01-13 įsakymu Nr. SV(77)-1(1.2) patvirtinta ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪROS SCHEMA

SPC pareigybiu schema 2022

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2022-01- įsakymu Nr. SV(77)- (1.2) patvirtintas ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS

1. Direktorius – 1

2. Direktoriaus pavaduotojas -1

3. Vyriausiasis buhalteris -1

4. Juristas – 1

5. Vyriausiojo buhalterio pavaduotojas – 1

6. Ekonomistas – 1

7. Vyresnysis buhalteris – 14

8. Vyresnysis specialistas – 4

9. Informacinių technologijų specialistas – 1

10. Sekretorius – 1

11. Santechnikas – 1

12. Valytojas – 1

      IŠ VISO: 28

 


Spausdinti