SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias santechniko (6) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • remontuoja santechninius įrenginius, tikrina vandentiekio ir kanalizacijos sistemų darbą, atlieka vandentiekio, šilumos, kanalizacijos sistemų remontą;
  • ruošia pagalbines medžiagas vamzdžių sujungimui, surenka vamzdynų mazgus bei atjungia vamzdynų mazgus;
  • komplektuoja stovų vamzdžius ir fasonines dalis;
  • montuoja tvirtinimus prietaisams ir vamzdžiams;
  • užsandarina vamzdžių movinius sujungimus;
  • atlieka šildymo sistemų ir šilumos punktų praplovimus ir hidraulinius bandymus;
  • keičia klozetų fasonines dalis;
  • nepalieka be priežiūros veikiančių įrengimų jei tai nenumatyta jų eksploatavimo instrukcijose;
  • vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro strateginiai tikslai.

Spausdinti