SPC logotipas

home map brille

atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą, kruopščiai valo priskirtas patalpas;
 • valo dulkes nuo stalų, kėdžių, telefonų apartų, palangių, spintų – spintelių ir nuo kitų daiktų, kur kaupiasi dulkės. Kartą per savaitę arba prieš renginius išvalo salę, valo archyvo patalpas, laiptus ir prieigas prie archyvo;
 • valo šviestuvų gaubtus ir kitus elektros įrenginius tik išjungus iš elektros tinklo;
 • valo klozetus, kriaukles, veidrodžių stiklus, sienų plyteles, šiukšliadėžes tam skirtomis specialiosiomis priemonėmis;
 • valo kompiuterius, spausdintuvus vaizduoklius naudojant tam skirtas specialias šluostes;
 • tualetuose į šiukšlių dėžes įkloja polietileninius maišelius ir kasdien juos keičia;
 • išneša šiukšles į tam skirtus specialius konteinerius;
 • atlieka generalinį langų ir žaliuzių valymą – du kartus per metus ar dažniau, jei to reikia;
 • valo paskirtą teritoriją nuo šiukšlių, lapų, sniego, ledo. Plikšalos metu barsto smėliu ir druska;
 • pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių, elektros ir kitų įrenginių gedimus, apie tai informuoja Centro direktoriaus pavaduotoją;
 • baigus darbą patikrina, ar uždaryti langai, ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų, išjungta elektra, užrakintos kabinetų durys, įjungia signalizaciją;
 • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti