SPC logotipas

 home map brille

atgal

Šias valytojo (5) pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • palaiko pavyzdingą tvarką ir švarą, kruopščiai valo priskirtas patalpas;
  • išneša šiukšles į tam skirtus specialius konteinerius;
  • atlieka generalinį langų ir žaliuzių valymą – du kartus per metus ar dažniau, jei to reikia;
  • pastebėjus baldų, sienų, durų, santechninių, elektros ir kitų įrenginių gedimus, apie tai informuoja Centro direktoriaus pavaduotoją;
  • baigus darbą patikrina, ar uždaryti langai, ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų, užrakintos kabinetų durys, įjungia signalizaciją;
  • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti