atgal

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • inicijuoja ir vykdo vadovėlių ir mokymo priemonių, ugdymo procesui reikalingos literatūros, sporto prekių ir sportinių prizų, žaislų, žaidimų ir lauko įrengimų, akmens anglies, malkų bei malkų pjaustymo paslaugos, bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugų, muzikos instrumentų remonto paslaugų, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugų, matavimo priemonių patikros, reguliavimo ir remonto paslaugų, priešgaisrinio inventoriaus, ženklų, gesintuvų patikros, pildymo ir remonto paslaugų ir naujų gesintuvų, elektroninių kasos aparatų aptarnavimo paslaugų, skalbinių skalbimo paslaugų pirkimus Centrui ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigoms pagal įgaliojimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, atlieka  pirkimo sutarčių vykdymo priežiūrą;
  • rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;
  • sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;
  • registruoja Centro pagal įgaliojimus atliktų pirkimų dokumentus.
  • registruoja elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Įstaigų pateiktus dokumentus, reikalingus teikti buhalterines apskaitos ir ūkines-technines paslaugas.
  • tiria ir analizuoja Įstaigų bibliotekininkų darbą ir teikia rekomendacijas vadovams dėl veiklos gerinimo, teikia metinę „1 Kultūra metinė“ ataskaitą Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijai  už praėjusį laikotarpį.;
  • atsako už priešgaisrinę ir darbų saugą Centre, supažindina Centro darbuotojus su saugos ir sveikatos norminiais aktais;
  • atsako už korupcijos prevenciją centre, teikia Šiaulių rajono savivaldybės administracijai motyvuotas išvadas apie korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą;
  • apie bibliotekų fondus atsiskaito Kultūros ministerijai.
  • vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus pagal savo kompetenciją.

Spausdinti