SPC logotipas

 home map brille

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą, nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės aktų pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Kam pranešti apie pažeidimą?

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • Švietimo paslaugų centrui;
 • kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 • viešai.

Informacija apie pažeidimus

Informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Kaip pranešti apie pažeidimą?

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti  Švietimo paslaugų centrui  laisvos formos pranešimu raštu,  el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.   ar  užpildant pateiktą PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ formą (https://docs.google.com/forms).

Pranešime apie pažeidimą asmuo turi nurodyti jam žinomas konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, turimus duomenis apie pažeidimą, įvardyti asmenis, kurie rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą ir informuoti ar apie šį pažeidimą jau pranešė (kam buvo pranešta, koks buvo gautas atsakymas).

Pateiktą informaciją tirs Švietimo paslaugų centro vadovai ir paskirti atsakingi asmenys.