Teikiamos paslaugos Įstaigoms

Atnaujinta 2020-06-22

Švietimo paslaugų centras pagal pasirašytas su Įstaigomis paslaugų teikimo sutartis ir duomenų teikimo susitarimus bei Įstaigų pateiktus duomenis teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas: 

Švietimo paslaugų centras pagal pasirašytas su Įstaigomis paslaugų teikimo sutartis, Įstaigų pateiktas paraiškas bei įgaliojimus teikia ūkines-technines paslaugas:

Švietimo paslaugų centras teikia atlygintinas paslaugas pagal Tarybos nustatytas kainas, vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas.

Švietimo paslaugų centras nuolat gerina darbo kokybę ir siekia Įstaigoms teikti kokybiškas paslaugas.