SPC logotipas

home map brille

Dokumentų pildomos formos

Atnaujinta 2020-06-22

Įstaigų pateikiamų buhalterinių dokumentų formos:

Atsargų apskaitos tvarkos aprašo formos:

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo formos:

Ilgalaikio nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo formos:

Darbuotojų prašymų formos:
  • Prašymo dėl priėmimo į darbą, Darbo užmokesčio pervedimo, NPD taikymo forma;
  • Prašymo dėl leidimo dirbti nuotoliniu būdu forma.
Įstaigų biudžeto planavimo dokumentų formos:
  • Pažymos dėl lėšų planavimo socialiniai paramai mokiniams forma;
  • Pažymos dėl lėšų planavimo mitybai forma.

 


Spausdinti