Accessibility Tools

Apskaitos dokumentų formos

Atnaujinta 2023-03-31

APSKAITOS VADOVE patvirtintų apskaitos dokumentų formos:

Atsargų apskaitos tvarkos aprašo formos:

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo formos:

Nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo formos: