SPC logotipas

 home map brille

Įstaigų sąrašas

Atnaujinta 2022-09-01

ŠIAULIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Teisės aktų pavyzdžiai

Informacija ruošiama.

Teikiamos paslaugos Įstaigoms

Švietimo paslaugų centras pagal pasirašytas su Įstaigomis paslaugų teikimo sutartis ir duomenų teikimo susitarimus bei Įstaigų pateiktus duomenis teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo ir ūkines-technines paslaugas:

  • vykdo viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos politiką pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą apskaitos vadovą;
  • apskaičiuoja darbo užmokestį, gyventojų pajamų ir socialinio draudimo mokesčius, išmokas nedarbingumo laikotarpiu, kompensacijas ir kitas išmokas pagal Įstaigų pateiktus duomenis;
  • apmoka Įstaigų pateiktas sąskaitas;