SPC logotipas

 home map brille

Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir teikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Informacija svarbi siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Detalesnė informacija asmenų patikimumo klausimais skelbiama  STT interneto svetainėje.

Švietimo paslaugų centro pareigybė, dėl kurios, prieš skiriant asmenį į pareigas, prašoma Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštu pateikti informaciją apie skirtiną asmenį,  patvirtinta Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. SV(77)-49(1.2).  Gavęs surinktą informaciją Švietimo paslaugų centro direktorius sprendžia ar asmuo, dėl kurio kreipėsi į STT, yra tinkamas eiti pareigas.


Spausdinti