SPC logotipas

 home map brille

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, viešųjų pirkimų komisijos nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų iniciatoriai  p r i v a l o  teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtino Privačių interesų deklaracijos formą, taip pat Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles.

Privačių interesų deklaracijos:


Spausdinti