Viešųjų ir privačių interesų deklaravimas

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 2020 m. gruodžio 30 d. sprendimu Nr. KS-176 „Dėl Privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtino Privačių interesų deklaracijos formą, taip pat Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisykles.

Švietimo paslaugų centro vadovų ir viešuosius pirkimus atliekančių darbuotojų Privačių interesų deklaracijos teikiamos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) Privačių interesų registre (PINREG) ir Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka viešinamos VTEK interneto puslapyje https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska.

Švietimo paslaugų centro darbuotojams, atsakingiems už viešųjų pirkimų atlikimą, yra nustatyti reputacijos ir nešališkumo bei konfidencialumo reikalavimai.


Spausdinti