SPC logotipas

 home map brille

Korupcijos prevencijos mokymai

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos diskusijas. Švietimo paslaugų centro darbuotojai dalyvavo mokymuose:

STT e mokymu platforma

2021-11-18 įvyko seminaras nuotoliniu būdu „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos kūrimas“

2021 11 18 Antikorupcines aplinkos kurimas

2019-06-18 metodinės pagalbos renginys korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo klausimais.

2019-04-24 mokymai „Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas“ organizuoti projekto „Viešojo sektoriaus įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas antikorupcinės aplinkos kūrimo ir korupcijos prevencijos priemonių vykdymo srityse“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916-01-0003 lėšomis


Spausdinti