SPC logotipas

 home map brille

Korupcijos prevencija

pranesk

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir teikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Informacija svarbi siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Detalesnė informacija asmenų patikimumo klausimais skelbiama  STT interneto svetainėje.

Praneškite apie galimus korupcinius pažeidimus

Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2017 m. spalio 12 įsakymu Nr. SV(77)-37(1.2) paskirta atsakinga už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą – Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė, tel. (8 41) 59 63 47.

Praneškite apie Švietimo paslaugų centro darbuotojų galimus korupcinius pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla. Pranešimai priimami elektroniniu paštu  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pranešimus gaus ir susidariusias situacijas analizuos Švietimo paslaugų centro už korupcijos prevenciją ir jos kontrolės vykdymą atsakingas asmuo. Jūsų tapatybė nebus atskleista.

Korupcijos prevencijos mokymai

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos diskusijas. Švietimo paslaugų centro darbuotojai skatinami dalyvauti https://emokymai.stt.lt/ mokymuose.

STT e mokymu platforma

 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimas

Korupcijos prevencijos politika

Švietimo paslaugų centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, patvirtintas Švietimo paslaugų centro direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. SV(77)-10(1.2);

Darbuotojų antikorupcinis švietimas

REKOMENDACIJOS siekiant didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinti jų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą:

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, viešųjų pirkimų komisijos nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų iniciatoriai  p r i v a l o  teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.