Accessibility Tools

Korupcijos prevencijos įgyvendinimo teisės aktai

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITĮ: 
ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO DOKUMENTAI

Atnaujinta 2024-01-12

Korupcijai atsparios aplinkos kūrimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės (KPT) nustatymas:
 • Švietimo paslaugų centro vykdomos veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, sąrašas (Veiklos-sriciu-kuriose-egzistuoja-korupcijos-pasireiskimo-tikimybe-sarasas.pdf);
 • Sudaryta DARBO GRUPĖ, kuri atliks paskirtas užduotis:
  • Nustatyti Švietimo paslaugų centro Atsparumo korupcijai lygį (AKL);
  • Sudaryti Švietimo paslaugų centro veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos tikimybė, sąrašą. Atlikti šių sričių Korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) vertinimus;
  • Parengti Švietimo paslaugų centro Korupcijos prevencijos veiklos (toliau – KPV) plano projektą. Jame numatyti korupcijos mažinimo priemones ir priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijus, rodiklius, atsakingus vykdytojus, įgyvendinimo terminus.
Korupcijos prevencijos veiksmų (KPV) planas ir jo įgyvendinimo rezultatai:
Pareigybės, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo III skyriaus nuostatomis, – Švietimo paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas.
Atsparumo korupcijai lygis (AKL) – nėra nustatytas.
Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimas – Švietimo paslaugų centras nėra viešojo administravimo įstaga ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo neatlieka.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – Švietimo paslaugų centre korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų nėra nustatyta.
Pranešti apie korupciją galite – Švietimo paslaugų centrui laisvos formos pranešimu raštu, siunčiamu adresu Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Pranešime nurodykite Jums žinomą informaciją:
 • konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes;
 • asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą;
 • ar apie šį pažeidimą jau pranešėte;
 • jei pranešėte, kam buvo pranešta ir ar buvo gautas atsakymas;
 • savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis.
Paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Švietimo paslaugų centre – Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė.

Atnaujinta 2024-01-11

Darbuotojų antikorupcinis švietimas

 Siekiant didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinti jų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą parengtos REKOMENDACIJOS:

Gruodžio 9-oji – Tarptautinė antikorupcijos diena. Kasmet organizuojamas jos paminėjimas:

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos diskusijas. Švietimo paslaugų centro darbuotojai skatinami dalyvauti https://emokymai.stt.lt/ mokymuose.

STT e mokymu platforma

Atnaujinta 2023-12-09