SPC logotipas

 home map brille

Korupcijos prevencija

pranesk

Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) parengė atmintinę, kuria siekiama aiškiai ir suprantamai išdėstyti pranešimo apie asmeniui žinomo korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarką.

Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas, vyriausiasis buhalteris, viešųjų pirkimų komisijos nariai, viešųjų pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų iniciatoriai  p r i v a l o  teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Praneškite apie galimus korupcinius pažeidimus

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. SV(77)-10(1.2) patvirtintame Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centrokorupcijos prevencijos tvarkos apraše nustatyta, kad pranešimą apie Centro darbuotojų vykdomas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas asmenys Centrui gali teikti šiais būdais:
- raštu, pranešimą pateikiant adresu Gedimino g. 4A, 81181 Kuršėnai, Šiaulių rajonas;
- elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Praneškite apie Švietimo paslaugų centro darbuotojų galimus korupcinius pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla. Jūsų tapatybė nebus atskleista.

Pranešimus gaus ir susidariusias situacijas analizuos  atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolės vykdymą Švietimo paslaugų centre asmuo – Gaivilė Vaičėnienė, vyresnioji specialistė, tel. (8 41) 59 63 47.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, užtikrinamas gautos ir surinktos informacijos bei pranešėjo konfidencialumas.

Informacijos apie asmenį surinkimas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba (toliau – STT) renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir teikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Informacija svarbi siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse. Detalesnė informacija asmenų patikimumo klausimais skelbiama  STT interneto svetainėje.

Pranešimų, pasiūlymų dėžutė

Į  Pranešimų, pasiūlymų dėžutę galite įkelti savo pranešimus ir pasiūlymus Švietimo paslaugų centro veiklos ir darbo aplinkos klausimais.

Prašome užpildyti pateiktą PRANEŠIMŲ, PASIŪLYMŲ formą (https://docs.google.com/forms).

Pateiktą informaciją tirs Švietimo paslaugų centro vadovai ir paskirti atsakingi asmenys.

Korupcijos prevencijos mokymai

Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojai organizuoja mokymus, seminarus, metodinės pagalbos diskusijas. Švietimo paslaugų centro darbuotojai skatinami dalyvauti https://emokymai.stt.lt/ mokymuose.

STT e mokymu platforma

 

Korupcijos prevencijos įgyvendinimas

Korupcijos prevencijos politika

2022 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. SV(77)-10(1.2) patvirtintas Švietimo paslaugų centro korupcijos prevencijos tvarkos aprašas,

2022 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. SV(77)-8(1.2) patvirtintas Švietimo paslaugų centro etikos kodeksas,

Korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimas

2023 m. sausio 17 d. patvirtintas Švietimo paslaugų centro korupcijos prevencijos priemonių planas

2023 m. vasario 1 d. patvirtintas Švietimo paslaugų centro korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimo 2023 metais planas

Darbuotojų antikorupcinis švietimas

REKOMENDACIJOS siekiant didinti darbuotojų nepakantumą korupcijai ir skatinti jų įsitraukimą į antikorupcinę veiklą: