SPC logotipas

home map brille

Asmens duomenų tvarkymas

Atnaujinta 2020-05-12

Švietimo paslaugų centras tvarko asmens duomenis laikydamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Švietimo paslaugų centro direktoriaus patvirtintų veiklos įsakymų:

Duomenų subjektų teisės

  • teisė žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą.

Privatumo politika interneto svetainėje

Atnaujinta 2020-04-24

Privatumo politika Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro interneto svetainėje, patvirtinta 2019-02-13 įsakymu Nr. SV(77)-5(1.2), pakeista 2020-04-24 įsakymu Nr. SV(77)-12(1.2)