SPC logotipas

home map brille

Nuostatai

e TAR

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-282

Planavimo dokumentai

2021 metai

Veiklos sritys

  • 69.20.10   Buhalterinė apskaita ir audito atlikimas;

  • 69.20.20   Finansinių ataskaitų rengimas;

  • 41.20.20   Pastatų remontas, restauravimas ir rekonstravimas;

  • 49.39        Kitas keleivių vežimo sausumos transportas;

  • 68.20        Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas.

Darbo užmokestis

Atnaujinta 2022-01-12

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Laisvos darbo vietos

Atnaujinta 2021-03-22

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centre laisvų darbo vietų nėra.

Viešieji pirkimai

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro 2021 m. numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro direktoriaus 2021-01-14 įsakymu Nr. SV(77)-2(1.2).