SPC logotipas

 home map brille

Švietimo paslaugų centro nuostatai, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-423

e TAR

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATAI, patvirtinti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 3 d. sprendimu Nr. T-282 (neteko galios).


Spausdinti