SPC logotipas

home map brille

Atnaujinta 2022-01-12

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų skaičius

2020 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2021 m. IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2420,28

2620,37

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1424,60 1933,11
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
15/15 1219,42 1597,66
Specialistai
(juristas, IT specialistas, vyresnieji specialistai)
5,5/6 1461,87 1933,21
Aptarnaujantis personalas
(santechnikas, valytojas)
2/2 892,59 951,02

Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti