Accessibility Tools

Atnaujinta 2024-01-03

ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų
skaičius

2022 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2023 m. IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2879,77

3591,69

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)

2/2

2326,90

2857,01

Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)

15/15

1879,80

2416,86

Specialistai
(juristas, IT specialistas, vyresnieji specialistai)

5,5/6

1940,70

2367,52

Aptarnaujantis personalas
(santechnikas, valytojas)

2/2

1045,47

1277,63

 

Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.