Atnaujinta 2021-07-12

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų skaičius

2020 metų 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2021 m. II ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2420,27

2305,78

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1424,60 1788,22
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
14/14 1237,37 1341,34
Specialistai
(juristas, vyresn. specialistai, IT specialistas)
5,5/6 1461,87 1630,57
Aptarnaujantis personalas
(vairuotojas, santechnikas, valytojas)
3/3 892,59 901,94

Šiuo metu Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti