Atnaujinta 2020-04-09

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų skaičius

2019 m. 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2020 m. I ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(Direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2008,97

2281,22

Buhalterijos vadovai
(Vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1372,81 1670,01
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
14/14 1125,41 1167,94
Specialistai
(juristas, vyresn. specialistai, IT specialistas)
6/6 1321,96 1404,01
Aptarnaujantis personalas
(vairuotojas, santechnikas, valytojas)
3/3 832,37 928,94

Šiuo metu Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti