Atnaujinta 2021-01-05

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS NEATSKAIČIUS MOKESČIŲ, ATSKAITYMŲ

Pareigybė

Etatai/
Darbuotojų skaičius

2019 m. 
vidutinis mėnesinis 
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

 2020 m. IV ketvirčio
vidutinis mėnesinis
nustatytasis
darbo užmokestis, Eur

Įstaigos vadovai
(direktorius, direktoriaus pavaduotojas)

2/2

2008,97

2796,27

Buhalterijos vadovai
(vyr. buhalteris, vyr. buhalterio pavaduotojas)
2/2 1372,81 1888,01
Buhalteriai
(ekonomistas, vyresn. buhalteriai)
14/14 1125,41 1556,29
Specialistai
(juristas, vyresn. specialistai, IT specialistas)
5,5/6 1321,96 1627,12
Aptarnaujantis personalas
(vairuotojas, santechnikas, valytojas)
3/3 832,37 908,56

Šiuo metu Švietimo paslaugų centre dirba 27 darbuotojai.


Spausdinti