SPC logotipas

 home map brille

Apie mus

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro veiklos pradžia – 2003 m. liepos 1 d. Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

Švietimo paslaugų centro paskirtis – teikti centralizuotos finansinės apskaitos tvarkymo bei ūkines-technines paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (toliau – Įstaigos).

Švietimo paslaugų centro veiklos tikslai:

  1. Įstaigų finansinės apskaitos tvarkymas centralizuotai bei biudžetinių, finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;
  2. ūkinių-techninių paslaugų teikimas Įstaigoms;
  3. centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų švietimo srityje veikiančioms savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) perkančiosioms organizacijoms, įskaitant Švietimo paslaugų centrą, atlikimas.

Su Šiaulių rajono švietimo įstaigomis pasirašytos Paslaugų sutartys, Asmens duomenų teikimo sutartys, Centralizuotų viešųjų pirkimų paslaugų sutartys.

Švietimo paslaugų centro veikloje naudojama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „BiudžetasVS", kurioje apskaita vykdoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).


Spausdinti