SPC logotipas

 home map brille

Apie mus

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras įkurtas 2003 metais.

Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

Švietimo paslaugų centro tikslai:

  1. Įstaigų finansinės apskaitos tvarkymas centralizuotai bei biudžetinių, finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų pateikimas teisės aktų nustatyta tvarka;
  2. ūkinių-techninių paslaugų teikimas;
  3. centrinės perkančiosios organizacijos funkcijų švietimo srityje veikiančioms savivaldybės kontroliuojamoms (valdomoms) perkančiosioms organizacijoms, įskaitant Centrą, atlikimas.

Su Šiaulių rajono švietimo įstaigomis pasirašytos Paslaugų sutartys, Asmens duomenų teikimo sutartys, Centralizuotų viešųjų pirkimų paslaugų sutartys.

Įstaigos veikloje naudojama Finansų valdymo ir apskaitos informacinė sistema „BiudžetasVS", kurioje apskaita vykdoma pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).


Spausdinti