virsus

 

2019 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiems

atgal

 • vykdo įstatymų, nutarimų, higienos normų ir kitų teisės aktų taikymo Šiaulių rajono švietimo įstaigose ikimokyklinio amžiaus vaikų ir mokinių maitinimo organizavimo, maisto saugos, kokybės srityje priežiūrą:
  - koordinuoja mokinių maitinimo valgiaraščių, atitinkančių teisės aktų reikalavimus ir sveikos mitybos rekomendacijas, sudarymą ir vykdymą Įstaigose;
  - teikia siūlymus dėl mokinių maitinimo organizavimo tobulinimo, maisto ruošimo skyrių technologinės įrangos poreikio, dėl Įstaigų valgyklų technologinių projektų;
  - kontroliuoja kalkuliacinių kortelių teisingumą du kartus per metus, valgiaraščių, vienetinių maisto produktų ir maisto produktų likučių kainų teisingumą (vieną kartą per ketvirtį);
  - teikia informaciją ir siūlymus Įstaigų vadovams dėl maitinimo trūkumų šalinimo;
 • organizuoja renginius mokinių mitybos klausimais;
 • rengia, vykdo ir dalyvauja įgyvendinant maisto saugos ir sveikos mitybos projektus bei programas;
 • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Centrui ir Įstaigoms reikalingų darbų, paslaugų ir prekių pirkimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (ruošia technines specifikacijas) dėl:
  - maisto produktų pirkimo;
  - maisto bloko technologinių įrengimų pirkimo;
 • konsultuoja Įstaigas:
  - maisto saugos procedūrų nustatymo, vykdymo, tobulinimo, geros higienos praktikos reikalavimų klausimais;
  - maisto produktų gamybos technologinių procesų valdymo, patiekalų receptūrų klausimais;
  - naujų technologinių įrengimų įsigijimo maisto blokuose;
  - valgyklų esamų įrengimų techninės priežiūros bei remonto paslaugų pirkimo;
 • sprendžia maisto produktų tiekimo į Įstaigų valgyklas problemas;
 • organizuoja šalutinių gyvūninių produktų surinkimą iš Įstaigų;
 • Šiaulių rajono savivaldybės administracijai kas mėnesį teikia vaikų skaičių Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinėse įstaigose dėl atliekų sukaupimo normų perskaičiavimo.

SMSM logo

E valdzia

Praneškite apie korupciją

emokykla logo

Tinklas

nacionalinis egzaminu centras logo


ITC

LitNet

Aikos

UgdymoPC

Vaiku registravimas logo

Musu darzelis logo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145797046.
V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai; tel.: (8 41) 39 94 15 / 52 03 69, mob. 8 682 23 190,
faks. (8 41) 39 34 41, e. paštas srspc@siauliuraj.lt