virsus

 

2019 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiems

Direktorius atlieka funkcijas:

atgal

 • organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą;
 • užtikrina Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų vykdymą;
 • tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos taisykles;
 • priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus;
 • tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • tvirtina darbuotojų pareigybių sąrašus, suderinęs juos su Švietimo ir sporto skyriaus vedėju ir Šiaulių rajono Savivaldybės administracijos direktoriumi;
 • leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • tvirtina Centro pajamų ir išlaidų sąmatas;
 • rūpinasi, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojamos biudžeto lėšos, skirtos Centrui;
 • sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus, atidaro sąskaitas bankuose, vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Centrui valstybės institucijose, kitose įstaigose ir organizacijose;
 • įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos priemones;
 • užtikrina materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą Centre;
 • vykdo teisės aktų nustatyta tvarka kitas funkcijas.

SMSM logo

E valdzia

Praneškite apie korupciją

emokykla logo

Tinklas

nacionalinis egzaminu centras logo


ITC

LitNet

Aikos

UgdymoPC

Vaiku registravimas logo

Musu darzelis logo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145797046.
V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai; tel.: (8 41) 39 94 15 / 52 03 69, mob. 8 682 23 190,
faks. (8 41) 39 34 41, e. paštas srspc@siauliuraj.lt