virsus

 

2019 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiems

Vyresnysis specialistas atlieka funkcijas:

atgal

 • vykdo Centro pastatų būklės techninę priežiūrą;
 • atsako už pastatui priklausančių inžinerinių sistemų bei įrenginių būklę ir saugų eksploatavimą;
 • atsako už energetinio ūkio dokumentacijos atitikimą normatyviniams dokumentams;
 • teikia metodinę pagalbą Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovams organizuojant įstaigų pastatų ir energetinio ūkio priežiūros darbus;
 • teikia ūkines-technines paslaugas, metodinę pagalbą Įstaigoms, eksploatuojant elektros, šilumos energijos, vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo įrenginius;
 • vyksta į Įstaigas, tiria pastatų, vamzdynų, šilumos įrenginių techninę būklę, rengia ataskaitas apie Įstaigų įrenginių būklę, numato remonto darbų tikslingumą;
 • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Centrui ir Įstaigoms reikalingų darbų, paslaugų ir prekių pirkimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu;
 • tikrina rangovų darbų atlikimo aktus, kontroliuoja rangovų pateiktų sąmatų ir kainų teisingumą;
 • apskaito, paskirsto, išduoda, o panaudotas teikia nurašyti materialines vertybes, už kurias materialiai atsako;
 • pagal kompetenciją rengia pirkimo dokumentų projektus, kitus dokumentus, susijusius su vykdomais pirkimais ir teikia juos viešąjį pirkimą atliekančiai komisijai;
 • rengia ir archyvuoja dokumentus pareigybes aprašyme nurodytos kompetencijos klausimais.

SMSM logo

E valdzia

Praneškite apie korupciją

emokykla logo

Tinklas

nacionalinis egzaminu centras logo


ITC

LitNet

Aikos

UgdymoPC

Vaiku registravimas logo

Musu darzelis logo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145797046.
V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai; tel.: (8 41) 39 94 15 / 52 03 69, mob. 8 682 23 190,
faks. (8 41) 39 34 41, e. paštas srspc@siauliuraj.lt