virsus

 

2019 m. balandžio 21 d., sekmadienis

Pradžia Svetainės medis Versija neįgaliesiems

Direktoriaus pavaduotojas atlieka funkcijas:

atgal

 • pavaduoja Centro direktorių jo ligos, atostogų ir komandiruočių metu;
 • Centro direktoriaus pavedimu atstovauja Centrui visose įstaigose ir organizacijose;
 • atlieka priskirtų Centro darbuotojų grupės veiklos koordinavimą bei vykdo jų atliekamų darbų (funkcijų) kontrolę;
 • organizuoja ūkinių-techninių paslaugų teikimą Įstaigoms, kontroliuoja Įstaigų ūkinę-techninę veiklą;
 • rengia Centro direktoriaus įsakymus veiklos, personalo, komandiruočių bei kitais klausimais, Centro darbuotojų darbo sutartis ir tvarko darbo sutarčių registrą;
 • priima ir registruoja Centro gautą korespondenciją dokumentų valdymo sistemoje @vilys;
 • veda Centro darbuotojų darbo laiko apskaitą Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema „Biudžetas VS“ personalo modulyje;
 • organizuoja Centro transporto eksploatavimą, techninę priežiūrą, jo įregistravimą ir technines apžiūras:
  - teikia Centro direktoriui tvirtinti Centro transporto priemonių eksploatavimo išlaidų limitus, kontroliuoja jų vykdymą;
  - kontroliuoja, kad Centrui priklausantys automobiliai būtų eksploatuojami techniškai tvarkingi ir atitiktų Valstybinės techninės priežiūros keliamus reikalavimus;
 • koordinuoja ir kontroliuoja Centrui ir Įstaigoms priklausančių automobilių ir autobusų naudojimą;
 • organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus Centrui ir Įstaigoms reikalingų darbų, paslaugų ir prekių pirkimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu dėl:
  - automobilių kuro, remonto paslaugų pirkimo;
  - autobusų nuomos paslaugų pirkimo;
  - baldų pirkimo;
  - apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos paslaugų pirkimo;
 • organizuoja aukcionus nenaudojamam ilgalaikiam turtui parduoti;
 • rengia ir archyvuoja dokumentus pareigybes aprašyme nurodytos kompetencijos klausimais.

SMSM logo

E valdzia

Praneškite apie korupciją

emokykla logo

Tinklas

nacionalinis egzaminu centras logo


ITC

LitNet

Aikos

UgdymoPC

Vaiku registravimas logo

Musu darzelis logo

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 145797046.
V. Montvilos g. 4, 76337 Šiauliai; tel.: (8 41) 39 94 15 / 52 03 69, mob. 8 682 23 190,
faks. (8 41) 39 34 41, e. paštas srspc@siauliuraj.lt